Wednesday, May 02, 2007

พี่หน่อยเหลือแก้ไข หางานวิจัย English อีกนิดแล้วยื่นสอบได้เลย


พี่หน่อยได้ไปพบ อ.ที่ปรึกษาแล้ว ได้รับคำแนะนำให้ปรับแก้อีกนิด และให้เพิ่มงานวิจัยภาษาอังกฤษในบทที่ 2 เข้าไป โดยให้ค้นหาข้อมูลจาก
http://scholar.google.com

พี่หน่อยจะยื่นสอบที่คณะไปก่อน เพราะ อ.วิรัตน์ได้เซ็นต์อนุมัติให้ขึ้นสอบไว้แล้ว แล้วจะนำเนื้อหาส่วนที่เหลือ เข้าไปเติมในเล่ม เพราะท่าน คณบดีจะอยู่ในสัปดาห์หน้า

No comments: