Monday, March 20, 2006

ภาพบรรยากาศ พี่นก-มุก บุก มมส.ยกสุดท้าย

ภาพนี้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มมส.

บรรยากาศที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส.

ไม่ว่าจะกี่ภาพก็ยังไม่เห็นภาพหน้าตรงเสียที คอยชมภาพหน้าตรงในโอกาสต่อไป
ที่ว่า บุก มมส. ยกสุดท้ายนี้ พี่นกมาติดต่อเรื่องขอ transcrpit และขอจบครับ

สำหรับคุณอำพร ที่หลายคนคุ้นเคยนั้น ตอนนี้ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น กมลพร เรียบร้อยแล้วนะครับ


ทุกรูปภาพ คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายแบบเต็มจอได้เลยนะครับ

No comments: