Friday, December 15, 2006

ภาพบรรยากาศวันซ้อมรับปริญญาวันแรก 15 ธ.ค.2549 กับชาวส.ม.1 มมส


พี่แจง สุกานดา เดินมาแต่ไกล

รองเท้ากัดครับ ต้องถอดรองเท้าเดินขึ้นห้องซ้อม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

2 ท่านกำลังตั้งใจดูวิดีโอการซ้อมรับปริญญา


บรรยากาศในห้องซ้อม
บรรยากาศช่วงการซักซ้อม
อาคารพลศึกษาช่วงบ่าย 15 ธ.ค.2549
บรรยากาศความเข้มข้นของการซักซ้อม

No comments: