Wednesday, May 23, 2007

ภาพบรรยากาศการสอบปากเปล่าของ 5 คนสุดท้ายชาว ส.ม.1

สอบเื่มื่อ 23 พ.ค.2550 ครับ นี่คือ ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่ง จากห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส.ครับ
No comments: