Wednesday, January 24, 2007

ภาพบรรยากาศไปประชุมวิชาการที่ ม.รังสิต

สถานที่ประชุม ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ม.รังสิต


บรรยากาศในห้องประชุมผู้สนใจกำลังถ่ายรูปโปสเตอร์นำเสนอผลงานของ ชาว ส.ม.1 มมส

No comments: