Monday, March 05, 2007

อ.นิรุวรรณ ส่งภาพดอกไม้ที่สวนหลังบ้านพักจากอังกฤษมาให้ชม

อ.นิรุวรรณ อุประชัย ซึ่งไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งยัีงคงเมล์ติดต่อกับพี่นก ศิริจิตอย่างสม่ำเสมอ เมล์ล่าสุด ได้ส่งภาพถ่ายสวยๆมาใ้ห้ชม และพี่นก ได้ Forwoard ภาพมาให้ชมด้วย จึงนำมาเผยแพร่ให้ได้ชมกันครับ


"......ฉบับนี้ส่งดอกไม้ที่สวนหลังบ้านมาให้ดู อ้อแถมในกระถางด้วย เมืองนี้ดอกไม้เขาสวยจริงๆ
คงเพราะมันอากาศเย็นมั้ง......."


คิดถึงจ๊ะ
จาก อ.นิรุวรรณ
No comments: