Thursday, December 14, 2006

ของขวัญรับปริญญาจาก อ.นิรุวรรณขอให้คำว่ามหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยให้บอนได้นำประสบการณ์ที่ได้มาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ ดังเช่นบอนเคยทำมาเป็นประจำ ขอเป็นแสงตะเกียงเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุขของบ้านเราต่อไป

อ.นิรุวรรณ
14 ธ.ค.2549

No comments: