Saturday, December 16, 2006

บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง 16 ธ.ค.2549


ระหว่างรอคอยเวลาซ้อม แต่ยังไม่ซ้อมซักทีเฮ้อ มาตั้งแต่เช้า ยังไม่ได้ซ้อมอีก

รอ ร้อ รอ

รอไปถ่ายรูปไป

เฮ้อ


บรรยากาศภายในห้องซ้อม ในแถวคณะสาธารณสุขศาสตร์


ระหว่างการซ้อมอันยาวนาน พี่นกไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า ขอพักสายตาสักงีบใหญ่ๆ
ท่านอาจารย์ เทอดศักดิ์ ได้เดินแจก เข็มกลัดให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกคนในแถว
มหาบัณฑิต 26 คน บัณฑิตอีก 374 คน

อ.เทอดศักดิ์ แจกเข็มกลัดร่วมแสดงความยินดีถึง 400 ชิ้นครับ

No comments: