Friday, December 15, 2006

ภาพพิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2549 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมสบรรยากาศภายในห้องซ้อม
3 คน แถวแรก นายบอน พี่อดุลย์ และพี่นก กำลังโค้งอย่างงาม


ออกไปยืนสาธิตการโค้งคำนับหน้าเวที

No comments: