Tuesday, February 06, 2007

ภาพรูปที่สั่งจอง จากงานรับปริญญา มมส. ส่งถึงบ้านแล้ว

ถือว่า ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่รับปริญญาในปี 2549
ภาพที่สั่งจองไว้ ถูกส่งใส่ซองมาถึงบ้าน ดังภาพแล้วครับNo comments: