Wednesday, December 13, 2006

พี่นกเตรียมเดินทางเข้าหอพัก ที่มมส. พรุ่งนี้

เตรียมกระเป๋าเดินทางมาพักที่หอพักของ มมส. ที่จองไว้ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้แล้วครับ โดยกำหนดจะเดินทางถึง มหาสารคามช่วงเที่ยงวัน

โดยในตอนเย็นวันที่ 14 ธ.ค. พี่นกมีนัดกับอ.นิรุวรรณ พร้อมกับ 3 มหาบัณฑิต ในการเลี้ยงสังสรรค์ฉลองจบ ที่ร้านอาหารริมบึงแก่นนครครับ

และในวันที่ 15 ธ.ค.2549 นี้ เป็นกำหนดการส่งบทความฉบับแก้ไขเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ ม.รังสิต ซึ่งพี่นกได้ร่างหนังสือ เพื่อทำเรื่องขอเบิกค่าใช้จ่าย เตรียมไปเสนอที่คณะสาธารณสุขไว้แล้ว

ส่วนการแก้ไขบทความนั้น บทความที่เหลือ เมื่อได้พบกับเจ้าของบทความที่จะมาร่วมงานสังสรรค์ในวันพรุ่งนี้ จะแจ้งเรื่องให้ทราบ ลงมือแก้ไข และรีบส่งไฟล์ทางอีเมล์ภายในกำหนดเวลาทันที

รายละเอียด โปรดติดตามต่อไป

No comments: