Tuesday, May 01, 2007

พี่หน่อยและพี่โอ๋ สิทธิถา ทำเอกสารเสร็จ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชื่อยื่นสอบปากเปล่าแล้ว

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวรับต้นเดือน พ.ค.2550 ในช่วงสิ้นเดือน เม.ย. พี่โอ๋ สิทธิถา ซึ่งจัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว อนุมัติให้ยื่นสอบได้ทันที

ส่วนพี่หน่อยได้นำเอกสารที่เขียนเสร็จทั้ง 5 บท ไปพบ อาจารย์เช่นกัน ท่านได้อ่านและให้มาแก้ไข ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นหลายส่วน ให้รีบไปแก้ไขมาส่ง แล้วจะให้ยื่นสอบได้

พี่หน่อยจึงตั้งใจแก้ไข อดนอนในคืนวันที่ 29 เม.ย. แก้ไขตามคำแนะนำจนเสร็จ และจะไปพบ อ.วิรัตน์ในวันพรุ่งนี้ แล้วจะติดต่อยื่นสอบทันที

คาดว่า น่าจะได้วันสอบในช่วง 14-18 พ.ค. 50 นี้ ส่วนวันที่แน่นอน ต้องติดตามกันต่อไป

No comments: