Thursday, January 04, 2007

นายบอนส่ง ส.ค.ส. + VCD รวมภาพถ่ายรับปริญญาื ธ.ค. 2549 ให้ 6 ชาว ส.ม.1

ปีใหม่ทั้งที เลยถือโอกาสอวยพรปีใหม่และส่ง VCD รวมภาพถ่ายตลอดปี 2549 ของชาว ส.ม.1 ให้แก่ชาว ส.ม.1 ที่ไม่ค่อยได้เข้า Internet ดังนี้

1. พี่ตุ๋ย -กรรณิกา - นครพนม
2. พี่่ฝน - ปัทมาวดี- นครพนม
3. อ.เก๋ - นครพนม
4. พี่คำมูล - ชัยภูมิ
5. หนูเล็ก - ศรีสะเกษ
6. พี่ตุ่ม - ผ่องพรรณ ร้อยเอ็ด

No comments: