Thursday, January 04, 2007

พี่นกดำเนินการเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิจัยที่ส่ไปร่วมประชุมที่ ม.รังสิตแล้ว

รวดเร็วทันใจจริง ๆ วันนี้ พี่นกได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนชื่อหัวข้อผลงานวิจัยของ ชาว ส.ม.1 มมส ทั้ง 7 ท่านให้เหมาะสมมากขึ้น สำหรับการลงตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทความประชุมวิชาการของ ม.รังสิต

โดยในวันนี้ เวลา 9.30 น. พี่นกได้โทรมาปรึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องทั้ง 7 ชื่อ และได้ดำเนินการส่งชื่อเรื่องใหม่ทางเมล์ถึง ม.รังสิตแล้ว

ส่วนการแก้ไขเนื้อหาบทความที่ส่งเข้าร่วมประชุทมวิชาการที่ มข. พี่นกได้โทรติดต่อกับ พี่จ่อย และพี่แจงแล้ว ซึ่งทั้งสองท่าน แจ้งว่า จะดำเนินการแก้ไขเอง และจะส่งไฟล์บทความที่แก้ไขแล้วส่งทาง e-mail ให้ทาง ม.ข. เสร็จด้วยตัวเอง ส่วน ชาว ส.ม.1 ท่านอื่นๆ กำลังอยู่ในระหว่างการติดต่อประสานงานครับ

No comments: