Wednesday, January 03, 2007

ความเคลื่อนไหวในการประสานงานจากพี่นก เรื่องประชุมวิชาการ

เปิดรับปีใหม่ พี่นก อาศ้ัยความคล่องตัวรีบโทรติดต่อประสานงานเรื่องการเข้าร่วมประชุมวิชาการทันที

เรื่องส่งไฟล์บทคัดย่อให้ ม.มหิดล ซึ่งนายบอนส่งไฟล์บทคัดย่อที่จัดรูปแบบให้พี่นกทั้งหมด
พี่นกได้เข้าไป Upload ส่งไฟล์ พร้อมกับเขียนแจ้งในหมายเหตุว่า ที่ให้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำนั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเมื่อแก้ไข จะเกินขอบเขตที่ทาง มหิดลกำหนดทันที

หากจะให้แก้ไขในส่วนของบทความ น่าจะชัดเจนกว่า

ส่วนของ ม.รังสิต ได้โทรสอบถามเรื่องการจัดโปสเตอร์แล้ว สามารถนำโปสเตอร์ไปติดในวันที่ 20 ม.ค.ได้
ม.รังสิตขอให้ปรับเปลี่ยนหัวข้อ (ชื่อเรื่อง เพื่อไม่ให้ซ้ำ หรือเหมือนกับที่อื่นมากจนเกินไป) ซึ่งจะได้ดำเนิืนการต่อไป

ส่วนการแก้ไขบทความของ ม.ขอนแก่นที่ได้มีการส่งเอกสารไปถึงบ้านของแต่ละคน จะได้โทรติดตามเรื่องจากแต่ละคนกันต่อไป

หากท่านใดแก้ไขได้ ให้ดำเนินการส่งทางเมล์ด้วยตัวเองเลย หากไม่มีเวลา จะได้ดำเนินการแก้ไขให้ในวันเสาร์ที่ 6 ม.ค.2550 นี้

No comments: