Thursday, January 18, 2007

กล่องตากสไลด์ (Slide Dryer)

สุภาภัตต์ ต๊ะคำ
โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นเครื่องที่ช่วยทำให้ SLIDE ที่ Smear หรือย้อมเชื้อแล้ว แห้งเร็วขึ้น จะทำให้สามารถอ่านผลได้เร็ว ทำให้แพทย์และผู้ป่วยไม่ต้องรอนาน

วิธีการศึกษาการประดิษฐ์
- เตรียมอุปกรณ์ประกอบด้วยหลอดไฟ สังกะสี ไม้ยึด สายไฟ ปลั๊ก ซี่รถจักรยาน นำเอาสังกะสีมีพับเป็นกล่อง วางซี่จักรยานไว้ด้านบนเพื่อเป็นตะแกรงสำหรับวางหรือตากสไลด์ ใช้งบประมาณในการจัดทำประมาณ 50 บาท วิธีใช้งาน โดยการนำ SLIDE ที่ Smear ก่อนย้อมเชื้อ และ SLIDE ที่ย้อมเชื้อแล้วมาตากให้แห้งก่อน ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

ผลการศึกษา
- พบว่า เมื่อนำเอา SLIDE ที่ Smear ก่อนย้อมเชื้อ และ SLIDE ที่ย้อมเชื้อแล้วตากบนกล่องตากสไลด์จะใช้เวลา 2 นาที จะแห้งและนำไปย้อมหรืออ่านผลได้ เมื่อเทียบกับการตากไว้ตามปกติจะใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที สามารถวางสไลด์ได้ประมาณ 5-10 แผ่น ต่อการตาก 1 ครั้ง ทำให้ SLIDE แห้งเร็วขึ้น รวมทั้งความร้อนที่เกิดขึ้นจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคได้เบื้องต้น และพบว่าการตากแห้งวิธีนี้เป็นการ FIX SLIDE ทำให้การย้อม GRAM STAIN ติดสีดีขึ้น

สรุป
- การใช้กล่องตากสไลด์เป็นการลดระยะเวลารอคอยให้สไลด์แห้ง ทำให้สามารถย้อมเชื้อหรืออ่านผลได้เร็ว ทำให้คุณภาพการย้อมสีแกรมดีขึ้น ประหยัดเวลา การจัดทำกล่องตากสไลด์ก็ใช้วัสดุง่ายๆ ไม่สิ้นเปลืองมากนัก ทำเองได้ง่าย

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

No comments: