Thursday, January 11, 2007

พี่แจง ลุ้น ส่งไฟล์บทความวิจัยถึง มข. จนถึงนาทีสุดท้าย


เที่ยงวันที่ 11 ม.ค. พี่แจงโทรสายด่วนมาถึงนายบอน แจ้งว่า ทาง มข. ถามหาไฟล์บทความ เนื่องจากตอนสมัครเข้าร่วม ซึ่งต้องส่งหลักฐานการสมัคร และไฟล์ข้อมูลที่เขียนลงแผ่น CD บทความของคนอื่นนั้น มีไฟล์ข้อมูล

แต่ของพี่แจง ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ทาง มข.แจ้งว่า ให้ส่งทางเมล์ ภายในบ่าย 2 โมง เพราะจะตีพิมพ์ลงวารสารภายในวันนี้แล้ว

นายบอนต้องรีบไปหาแผ่น CD และส่งเมล์ให้พี่แจงตอนบ่าย 2 โมงทันเวลาพอดี ซึ่งพี่แจงได้รีบส่งเมล์ และโทรไปสอบถามทาง มข. คุณพัชรีแจ้งว่า ได้รับไฟล์แล้ว นำไฟล์ไปตีพิมพ์ทันเวลาพอดี

ท่ามกลางการตามล้น ตามโทรศัพท์ของพี่นก ตั้งแต่เช้ายันเที่ยง
เฮ้อ

No comments: