Thursday, January 11, 2007

สมัครสอบ ก.พ. ที่ มข.ไม่ทัน ..........แห้วครับ

พี่อดุลย์ได้พูดคุยกับนายบอนว่า เมื่อจบโทแล้ว อยากจะหาโอกาสไปสอบ ก.พ.ภาค ก

นายบอนบอกว่า ทาง มข. ซึ่งมีศูนย์สอบ ก.พ. จะเปิดสอบ ก.พ.ในช่วงกลางเดือน ม.ค.50 ด้วย ซึ่งจะติดตามข่าวต่อไป

แต่วันนี้ เปิดดูเวบ ปรากฏว่า หมดเขตสมัครสอบแล้วครับตามประกาศ

รับสมัครสอบสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน


รับสมัครสอบสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน

(ดำเนินการสอบ ณ นักงาน ก.พ. เครือข่ายภูมิภาค เป็นกรณีภาค เป็นกรณีพิเศษ)

สำนัก งาน ก.พ. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน โดยในปี 2550 จะดำเนินการสอบ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายภูมิภาค เป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (จังหวัดราชบุรี )

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายการให้บริการสอบและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วัน 1 10 มกราคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 มกราคม 2550 )ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th และที่ http://job.ocsc.go.th และผู้สมัครสอบสามารถตรวจรายชื่อ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2550 ทางอินเทอร์เน็ต และในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

โดย ที่จะมีการดำเนินการสอบใน วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 สำหรับสำนักงาน ก.พ. เครือข่ายภูมิภาค และสำหรับการดำเนินการสอบ ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2550

ผู้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ โทร 0 2280 3335 และ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โทร 0 2547 1116 หรือ Call Center 1786 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติ่มได้ที่นี่ (.pdf )

No comments: