Monday, December 25, 2006

สามล้อสุขภาพ

กิตติ พุฒิกานนท์
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโลก

การ ประดิษฐ์สามล้อสุขภาพขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแบบ Aerobic โดยเฉพาะผู้สูงอายุ การขับขี่รถสามล้อสุขภาพจะช่วยลดความเสี่ยงของสมรรถภาพทางร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของเอ็นและข้อต่อต่างๆได้ เป็นอย่างดี

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
– นำสามล้อโดยสารที่มีอยู่ทั่วไป มาประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเปลี่ยนจุดที่นั่งขับขี่จากเดิมมาเป็นจุดที่นั่งของผู้โดยสารที่มีความ ปลอดภัย และสะดวกสบายมากกว่า ปรับเปลี่ยนแฮน รถสามล้อเดิม ให้มาเป็นแบบพวงมาลัย เพื่อช่วยให้การบังคับรถได้สะดวกมากขึ้น เพิ่มเตอมสะเตอร์เข้ากับเพลารถสามล้อ ทั้ง 2 ด้าน ซ้าย-ขวา โดยเชื่อมด้วยโซ่กับจานหนาม โดยใช้ลูกปืนเป็นตัวช่วยในการหมุนและโยกรถด้วยมือ สำหรับการขับเคลื่อนสามล้อด้วยเท้ายังคงใช้สะเตอร์และโซ่เดิมของรถสามล้อ ติดตั้งร่มด้านหลังเบาะที่นั่งขับขี่เพื่อกันแดดและฝนขณะขับขี่รถสามล้อ และเพิ่มตระกร้าใส่ของ รวมทั้งแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับหลอดไฟในเวลากลางคืน

การทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์
ด้านความปลอดภัย
– ได้ทดลองขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ 50 กม / ชม. ผล สามารถขับขี่ได้ด้วยความปลอดภัยไม่มีปัญหาเรื่องพวงมาลัย และสามารถเบรคให้เหยุดได้ในระยะ 2 เมตร
– เนื่องจากรถประกอบด้วยล้อ 3 ล้อ จะไม่มีปัญหาเรื่องรถล้ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจเหนื่อย หรือเป็นลมก็สามารถนั่งพักอยู่บนรถสามล้อได้โดยรถไม่ล้ม
– ระบบเบรก และไฟจากแบตเตอรี่ช่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการขับขี่

ด้านประสิทธิภาพ
– ภาพทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดสองข้างทาง รถสามล้อสุขภาพสามารถเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ได้ออกกำลังกายทั้งแขนและขาในเวลาเดียวกัน นั่นคือ มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้าน
- - ระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้น
- - ระบบหายใจ ความจุปอดเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณโลหิตไปสู่ปอด ทำให้การไหลเวียนของปอดดีขึ้น
- - ระบบชีวเคมีในเลือด
+ ลดปริมาณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์
+ เพิ่ม HDL Cholesterol
+ ลดน้ำตาลส่วนเกินในเลือด
- - ระบบประสาทและจิตใจ มีความสุขและรู้สึกสบายใจจากสาร Endophin ที่หลั่งออกมาจากสมองขณะออกกำลังกาย


จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

No comments: