Wednesday, December 06, 2006

จองภาพรับปริญญา และส่งชุดครุยให้พี่นกเรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากพี่นกอยู่ซะไกล เลยต้องร่วมด้วยช่วยเหลือกันอีกครั้ง
ดดยพี่นกได้สั่งจองภาพถ่ายรับปริญญา ชุดที่ 1 ราคา 1000 บาท ประกอบด้วย

ภาพสี ขนาด 11 x 14 นิ้ว 1 กรอบวิทย์
ภาพสีขนาด 8 x 10 นิ้ว 1 กรอบวิทย์
ภาพสีขนาด 5 x 7 นิ้ว 2 ภาพ
ภาพหมู่คณะ 1 ภาพ
ซึ่งนายบอนได้จองชุดเดียวกับพี่นก เช่นกัน ดังภาพ


ส่วนชุดครุยนั้น พี่นกแจ้งมาเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2549 ว่าจะเดินทางมารับเองในวันที่ 5 แต่นายบอนไม่อยู่บ้าน ไม่มีใครเอาใบจองให้พี่นก
6 ธ.ค. นายบอนจึงไปรับชุดครุยของพี่นก และพี่อดุลย์ ได้ฝากชุดครุยไปกับรถโดยสารสารขอนแก่น - มุกดาหาร ถึงมือพี่นกอย่างทันใจเรียบร้อยแล้วครับ


ซึ่งได้ส่ง ใบจองภาพ บัตรประกันชุดครุย และชุดครุยใส่ถุงไปให้พี่นกทั้งหมดแล้ว

No comments: