Wednesday, December 06, 2006

พี่อดุลย์รับ transcript แล้ว

6 ธ.ค.2549 พี่อดุลย์เดินทางมารับ transcript ที่ มมส.ทันที หลังเจ้าหน้าที่กองทะเบียนแจ้งว่า ให้มารับได้ ตั้งแต่ วันที่ 6 ธ.ค. เป็นต้นไป

ส่วนใบรับรองคณวุฒิ นั้น ให้มาติดต่อขอรับในวันซ้อมรับปริญญาละกัน

No comments: