Thursday, December 07, 2006

พี่อดุลย์ เตรียมนำวุฒิ ป.โท เข้าสอบ กพ.ภาค ก. ในปี 2550 นี้

หลังจากที่ได้รับ transcript แล้ว พี่อดุลย์วางแผนไว้ว่า จะลองสอบ กพ. ภาค ก วุฒิปริญญาโท เอาไว้ เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการปรับตำแหน่ง หรือโยกย้ายตำแหน่ง ในกรณีที่ทางกระทรวงประกาศรับสมัครผู้ที่จบปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่า จะต้องสอบผ่านภาค ก. เป็นเงื่อนไขแรกโดยในปี2550 นี้ จะมีการสอบ กพ. ภาค ก. ที่ ม.ขอนแก่น ซึ่ง พี่อดุลย์ขอให้แจ้งข่าวให้ทราบด้วย จะได้มาสอบไว้ ซึ่งวิชาที่สอบคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


การสอบครั้งนี้ นายบอน และหนูเล็ก ก็อยากจะมาสอบเอาไว้ด้วยเช่นกัน

ซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจจะมาสอบ ก.พ. ที่ศูนย์ขอนแก่น สามารถติดตามข่าวสารจากเวบไซต์แห่งนี้
หรือที่


ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบันศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีสำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
website คือ http://home.kku.ac.th/ocsc_kku


รายละเอียด ข้อมูลการสอบ ก.พ.
ติดตามได้ที่
http://job.ocsc.go.th/

No comments: