Thursday, November 30, 2006

พี่อดุลย์ไปจองภาพและชุดครุยเรียบร้อยแล้ว

หลังจากทราบข่าวว่า ในเวลานี้ ว่าที่มหาบัณฑิตสามารถจองภาพได้เลย พี่อดุลย์ไม่รอช้า ชวนนายบอนมาจองรูปที่ ร้านคิวคัลเลอร์แลบ ในเมือง มหาสารคามทันที

นายบอนจึงได้จองภาพและชุดครุยให้กับพี่นกด้วย พร้อมกับจ่ายค่าเช่า 600 บ. + ค่ามัดจำ 1200 บาท
ได้รับบัตรดังภาพพี่อดุลย์ได้ตัดสินใจสั่งจองภาพทันที โดยจองในชุดที่ 3 ราคา 2000 บาท ประกอบด้วย
ภาพสี ขนาด 11 x 14 นิ้ว 1 กรอบนนทรี
ภาพสี ขนาด 11 x 14 นิ้ว 1 กรอบซีลทอง
ภาพสีขนาด 8 X 10 นิ้ว 1 กรอบวิทย์
ภาพสีขนาด 5 x 7 นิ้ว 2 ภาพ
ภาพหมู่คณะ 1 ภาพ

ส่วนนายบอนจะได้มาดำเนินการจองในวันหลัง เพราะการสั่งจองภาพสามารถจองได้เรื่อยๆภายในเวลาไม่นานนัก

ตัวอย่างภาพ กรอบหลุยส์
ตัวอย่างภาพหมู่คณะ 1 ภาพ


บรรยากาศในขณะพี่อดุลย์ไปจองภาพภาพตัวอย่างของข้างหลังคนเสื้อเหลือง จะเห็นตัวอย่าง ภาพสี ขนาด 11 x 14 นิ้ว 1 กรอบซีลทอง
ภาพสีขนาด 5 x 7 นิ้ว

No comments: