Thursday, November 30, 2006

Happy Birthday พี่ตุ๋ย ณ ท่าอุเทน

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่ตุ๋ย กรรณิกา ลองจำนงค์ แห่งท่าอุเทน นะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

45 ขวบปี ในวันนี้


ขอให้พี่ตุ๋ยมีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
เงินเดือนขึ้นอีก 2 ขั้น เลื่อนตำแหน่งเร็วๆ
สุขสันต์วันเกิด Happy birthday นะครับ(ภาพถ่ายเมื่อ 30 เม.ย.2549)

No comments: