Wednesday, September 27, 2006

พี่อดุลย์ แก้ไข thesis เสร็จ และยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย มมส. ตรวจสอบรูปแบบแล้ว

ถือว่าฝ่าฟันอุปสรรคและต้องรอนานเหลือเกินกว่า ที่พี่อดุลย์จะเสร็จสิ้นกับการแก้ไข thesis เสียที

พี่อดุลย์สอบปากเปล่าตั้งแต่ มิ.ย. 2549 จนเวลาผ่านมาถึง ก.ย.2549 เมื่อทางคุณกมลพร พยายามโทรไปตามให้พี่อดุลย์เร่งแก้ไขมาส่ง จนนายบอนต้องโทรไปตามด้วย และพี่อดุลย์ได้ลางาน 1 สัปดาห์ เพื่อแก้ไข Thesis โดยเฉพาะ เจอปัญหาทั้งไวรัส notebok hang ซึ่งก็ต้องอดหลับอดนอน แก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปได้ในที่สุด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พี่อดุลย์ได้ยื่นส่ง thesis ฉบับแก้ไขให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

และ 25 ก.ย. ทางบัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งในผลการตรวจรูปแบบให้พี่อดุลย์มาพบพร้อมนำผลการคำนวณสถิติมาตรวจสอบด้วย

อีกไม่นาน ก็คงจะจบ เข้าเล่มสมบูรณ์แล้วนะครับ

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ สำหรับ 4 ปีที่รอคอย

No comments: