Sunday, October 01, 2006

พี่อดุลย์กับการแก้ไข thesis ครั้งสุดท้าย

พี่อดุลย์ได้พบกับ อ.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม เมื่อ เสาร์ที่ 30 ก.ย. หลังจากที่โทรนัดหมายมาตั้งหลายวันจนท่าน ดร.ไพฑูรย์ว่าง

พี่ อดุลย์ได้แก้ไขในส่วนของสถิติ หลังจากที่นำไฟล์ข้อมูลไปคำนวณสถิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แต่เนื่องจาก Save ไฟล์ข้อมูลไว้หลายชุด เนื่องจากแก้ไขหลายครั้ง ทำให้หาไฟล์ที่ต้องการไม่เจอ จึงเลือกเอาไฟล์ที่คิดว่าใช่

พอ คำนวณใหม่ ปรากฎว่า ผลการคำนวณมีข้อมูลที่ sig (แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .005) เพิ่มขึ้นจากเดิม จนต้องกลับมาแก้ไขใหม่ และอีกส่วนที่ต้องแก้ไข คือ ส่วนของงานวิจัยภาษาต่างประเทศที่จะต้องแปลชื่อเรื่องใส่ในเนื้อหาเข้าไป ด้วย (รวม 4 เรื่อง)

1 ต.ค. พี่อดุลย์กลับมาแก้ไขที่บ้านพัก ต.คำสร้างเที่ยง กิ่ง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ทั้งวันวุ่นกับการหาข้อมูลชุดที่ใช้คำนวณ ลงโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่นต่างๆ ทั้ง Install และ Uninstall ใหม่หลายครั้ง คำนวณสถิติใหม่จนได้ข้อมูลที่ตรงกับที่เคยทำไว้ ส่วนรอบดึกก็ทำการแปลงานวิจัยภาษาต่างประเทศ

เช้าวันที่ 2 ต.ค. หลังจากขับรถไปส่งลูกสาวคนโตที่ ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น แล้วก็ขับรถไป มมส. เอา thesis ไปให้คุณกมลพร ดำเนินการต่อ

.. คราวนี้ คงจะเสร็จสมบูรณ์ จบเสียที

No comments: