Saturday, August 19, 2006

พี่นกพร้อมร่วมงานประชุมวิชาการที่ กทม.

ในช่วง ก.ย.- ต.ค. 2549 นี้ มีรายการประชุมวิชาการระดับชาติใน กทม. ที่น่าสนในและสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมได้ทั้ง 3 งาน

พี่ นกแจ้งว่า สนใจที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 3 งาน ซึ่งงานในช่วง ต.ค. นั้น น่าจะสามารถเคลียร์เวลามาร่วมงานได้ เพราะในช่วงต้นปีงบประมาณ ไม่น่าจะมีงานอะไรมากมาย

ส่วนเรื่องการประชุมวิชาการที่กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดต่างๆคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

No comments: