Saturday, August 19, 2006

พี่แจงเตรียมข้อมูล Thesis ไปร่วมประชุมวิชาการเขต

ในเดือน ก.ย.2549 นี้ จะมีการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต ของภาคตะวันออก

งานนี้ พี่แจง สุกานดา เอี่ยมศิริถาวร บอกว่า จะนำผลงาน Thesis ไปร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเขตด้วย

No comments: