Thursday, May 03, 2007

พี่เพ็ญ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมสอบปากเปล่าแล้ว

หายไปนาน ติดต่อไม่ค่อยได้ จนนึกว่า ไม่เอาเรื่องเรียนซะแล้ว
แต่ 2 พ.ค. 50 พี่เพ็ญโทรมาทักทายนายบอน แจ้งว่า กำลังเดินทางไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา นำ thesis ไปให้อาจารย์ตรวจสอบ เพื่อการยื่นสอบต่อไป

ซึ่งอาจารย์ได้ให้คำแนะนำกลับไปแก้ไขอีกนิดหน่อย เช่นเดียวกับพี่แต๊ะ พัชรี แล้วจึงจะมาดำเนินการยื่นสอบปากเปล่าภายในอีกไมกี่วันนี้

No comments: