Sunday, February 25, 2007

ความคืบหน้าของ Thesis พี่หน่อย

วันนี้ พี่หน่อยแวะเข้ามานั่งทำ Thesis เพื่อเร่งให้เสร็จจะได้ยื่นเรื่องสอบก่อน Summer 24 มี.ค.50 นี้ โดยนายบอนไปดูแลเช่นเคย

เปิด Notebook ขึ้นมา พี่หน่อยหาไฟล์ word ที่พิมพ์ไว้ไม่เจอ เลยนั่งพิมพ์บทที่ 3 ใหม่ เปิดไปเปิดมาหลายโฟลเดอร์ ถึงค้นพบไฟล์ที่พิมพ์ไว้เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน

เมื่อเปิดดูแต่ละไฟล์พบว่า
บทที่ 1 ในส่วนของภูมิหลัง เนื้อหาที่เขียนยังไม่มีน้ำหนัก ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในหัวข้ออื่นๆก็พิมพ์ไว้แล้ว แต่ยังขาดอีกหลายส่วน


บทที่ 2 เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้บ้างแล้วบางส่วน ส่วนอื่นๆคงต้องเร่งมือพิมพ์ให้เสร็จ

บทที่ 3 พิมพ์เนื้อหาครบทุกหัวข้อแล้ว

บทที่ 4 วันนี้ เริ่มวิเคราะห์สถิติจากที่ได้ลงรหัสข้อมูลไว้ save ไฟล์ เตรียมนำไปปรึกษากับ อ.ที่ปรึกษาอีกครั้ง
พี่หน่อยจะหาเวลา ทั้งลา ทั้งออฟ มานั่งทำ thesis ให้เสร็จให้ได้

No comments: