Tuesday, January 16, 2007

พี่จ่อย จำรัส ศรีปัตตา ส่งเมล์มาสวัสดีปีใหม่

From:Send an Instant Message "Jamrat Sripatta"
สวัสดีปีใหม่ ขอให้สดชื่น สุขภาพแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมดั่งใจทุกประการ

จากใจ...จำรัส ศรีปัตตา.. ขอนแก่น.. ครับ

No comments: