Monday, January 29, 2007

พบโปสเตอร์ของคุณหนุ่ยแล้ว

29 ม.ค.50 นายบอนแวะเข้าไปที่บัณฑิตวิทยาลัย มข. ติดต่อคุณสุบิน ซึ่งได้พาไปเปิดห้องเก็บของ และค้บพบโปสเตอร์ที่ยังติดคาบอร์ดที่วางทับซ้อนกันหลายชั้น

ซึ่งในนั้นมีโปสเตอร์อีกหลายแผ่นที่มีคนลืมเก็บไป

สรุปแล้ว พี่นกลืมไว้ที่ มข. แต่ก็แกะโปสเตอร์เพื่อนำไปติดที่ ม.มหิดลแล้วครับ

No comments: