Friday, January 12, 2007

ความเห็นพี่นกกับการทำวิจัยร่วมกัน

โทรถามพี่นกเรื่องการทำวิจัยร่วมกัน หลังจากคุยกับพี่แจงแล้ว
แจ้งรายละเอียดให้พี่นกฟัง และแจ้งว่า พี่แจงเสนอทำวิจัยทางระบาดวิทยา
พี่นกขอดูรายละเอียดที่จะทำก่อน..

หากเป็นงานทางทันตสาธารณสุข ถ้าจะเอาข้อมูลไปทำวิจัยทางระบาดคงจะยาก กับการวิเคราะห์หาพฤติกรรมการเกิดโรคด้วย Gis

งานของพี่นก คงจะเป็นในแนว Thesis เป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนคน, การกระจายประชากรต่างๆ

พี่นกให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าจะทำวิจัยทางระบาด พี่แจงกับพี่อดุลย์ก็จับกลุ่มทำวิจัยกันได้ ..
...พี่นกขอดูแนวโน้ม ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่า จะร่วมวิจัยได้หรือไม่


ส่วนงานวิจัยในแบบทันตสาธารณสุขนั้น หากจะทำ อาจจะนำข้อมูลมานำเสนอใน GIS ในแบบที่แตกต่างจากที่เคยทำมา คงจะต้องค้นดู งานวิจัยต่างประเทศฉบับใหม่ๆว่า มีการนำเสนอข้อมูลใน GIS ในรูปแบบใหม่ๆแบบใดบ้าง เช่น การแสดงกราฟเปรียบเทียบในแผนที่ เขตพื้นที่ต่างๆ

ช่วงที่พี่นกไปประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับคำแนะนำให้ทำ GIS แสดงข้อมูลแผนที่ระหว่าง 2 ประเทศ ไทย-ลาว เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ติดต่อกัน

หรืออาจจะทำข้อมูลในระดับเขตก็ได้ ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้จะต้องรอดูกันต่อไป จะมีโอกาสได้ทำมากน้อยแค่ไหน...

... ส่วนเรื่องเดินทางมาประชุมวิชาการที่ มข. 19 มกราคม 2550 นั้น พี่นกจะเดินทางมาถึงขอนแก่นในตอนเย็นวันที่ 17 ม.ค. และจะนำโปสเตอร์ไปติดในสถานที่จัดแสดงในวันที่ 18 มกราคม 2550 นี้

No comments: