Thursday, December 28, 2006

สละสิทธิ์ส่งผลงานของหนูเล็กเข้าร่วมประชุม

ทางเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย ม. มหิดล ได้โทรศัพท์มาติดตามเรื่องการแก้ไขบทคัดย่อ ซึ่งได้ส่งเมล์ คำแนะนำให้แก้ไขมาให้เมื่อกลางเดือน ธ.ค. 2549

โทรมาติดตาม สอบถามว่า ได้รับเมล์ และ passowrd หรือไม่

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้โทรถามถึงคุณนวลจันทร์ สายวงศ์ (หนูเล็ก) ว่าได้รับเมล์หรือไม่

การติดต่อกับหนูเล็กทางโทรศัพท์ ทำได้ยากครับ เพราะเธออยูี่่ในที่ที่อับสัญญาณมือถือ
การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการที่ มหิดล นอกจากบทตัดย่อแล้ว จะต้องส่งบทความฉบับเต็มให้อีก ซึ่งยังไม่ได้ติดต่อขอไฟล์ thesis จากหนูเล็กเลย

กำหนดการต่างๆ กระชั้นเข้ามา

จึงต้องแจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่า สำหรับคุณนวลจันทร์ ขอสละสิทธิ์เข้าร่วมประชุม เพราะไม่สามารถไปร่วมได้

ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ข้อมูลว่า ในปีหน้า 2551 จะจัดในช่วงเดือน เม.ย. เป็นงานระดับชาติ สามารถติดตามรายละเอียดทางเวบไซต์ และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในช่วงเวลานั้นได้เช่นกันครับ

No comments: