Wednesday, November 29, 2006

พี่หน่อยเตรียมนัดนายบอนให้ไปช่วยสอนการลงรหัสข้อมูล

เนื่องจากขณะนี้ พี่หน่้อยเก็บแบบสอบถามได้เกือบ 100 ชุดแล้ว

เกือบจะเสร็จแล้วนะครับ เหลืออีกนิดหน่้อย
ซึ่งขั้นตอนต่อไป คิอ การลงรหัสข้อมูล และวิเคราะห์ผล
เขียนบทที่ 4-5 ต่อไป

นายบอนโทรไปถามพี่หน่อยวันนี้
พี่หน่อยแจ้งว่า วันพฤหัสลงเวรดึก
งั้ั้นวันศุกร์ช่วงกลางวันละกัน

ซึ่งวันศุกร์นี้ พี่อดุลย์คาดว่า จะไป สารคามด้วย(ภาพถ่ายเมือ มี.ค.2549 ที่ร้านไผ่สีทอง)

No comments: