Sunday, November 19, 2006

หนูเล็กตัดสินใจเลือกสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกที่ มหิดล เมื่อ 19 พ.ย.

หลังจากนายบอนได้โทรแจ้งหนูเล็กว่า ใน ช่วงเวลานี้ถึง 2 ธ.ค. 2549 เป็นช่วงรับสมัครเข้าเรียนปริญญาเอกของมหิดล สอบวันที่ 16 ธ.ค. ถ้าสนใจก็เปิดเข้าไปดูรายละเอียดที่เวบของมหิดล

หนูเล็กได้เปิดเข้าไปดูแล้ว print เอกสารออกมาดู หนูเล็กตัดสินใจเลือกสมัคร ปริญญาเอก สาขา

2407 DG00 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) ของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ 10 คน

รายละเอียดที่สำคัญ ผู้สมัครจะต้องนำเสนอโครงร่างวิจัยเบื้องต้น (Concept paper) เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นๆ ก็เข้าเกณฑ์

แต่หนูเล็กก็หนักใจ เพราะมีเวลาเตรียมตัวน้อย

นาย บอนเข้าไปเกิดดูรายละเอียด ท่าทางจะยากเหมือนกัน ไม่รู้ว่า จะมีลุ้นหรือไม่ เลยบอกให้หนูเล็กลองดูสาขาอื่นบ้าง เผื่อจะมีโอกาสลุ้น สอบได้มากขึ้น

หลายสาขา มีทุนให้เรียนด้วย ซึ่งหนูเล็กต้องการในส่วนนี้

19 พ.ย. 19.21

ข้อมูลผู็้สมัครปริญญาเอกจาก http://www.grad.mahidol.ac.th/th/admission/applicants.php สถานะของผู้สมัคร จะถูกปรับปรุงภายใน 24 ชม. หลังจากบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเอกสารจากผู้สมัครแล้ว
รหัสชั่วคราว255011161

ชื่อ-นามสกุลนวลจันทร์ สายวงศ์

หลักสูตรที่สมัคร 2407DG00 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หมายเลขผู้สมัคร ยังไม่มี

สถานะใบสมัคร รอเอกสาร

No comments: