Wednesday, October 11, 2006

พี่หน่อยไปพบผู้เชี่ยวชาญ Thesis 3 ท่านแล้ว มีแววจะจบในไม่นานนี้

หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว พี่หน่อยไปพบ อ.วิรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา และท่านได้แนะนำผู้เชี่ยวชาญในการช่วยดูแบบสอบถามและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไป แล้วนั้น

เมื่อ 10 ต.ค. 2549 พี่หน่อยได้เดินทางเข้าไปพบ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คณะวิทยาการสารสนเทศทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือว่าโชคดีมากๆ ได้พบครบทั้ง 3 ท่านในวันเดียว ซึ่งแต่ละท่านได้ให้คำแนะนำ + ให้กำลังใจดีมากๆ จนพี่หน่อยรู้สึกดี และมั่นใจมากขึ้น

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยปรับแบบสอบถามให้ถูกต้อง ส่วนอีกท่านให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมวินิจฉัยโรคที่ออกแบบไว้ และคาดว่าสัปดาห์หน้า คงจะได้ลงไป Try out ทดสอบโปรแกรมตามขั้นตอนต่อไป

ซึ่ง พี่หน่อยรู้สึกว่า หนักอึ้ง เพราะกลุ่มตัวอย่างที่เสนออาจารย์ไป คือ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัยในจังหวัดมหาสารคาม 53 แห่ง ที่จะต้องทดลองใช้โปรแกรมนี้ และการไป Try out ก็คาดว่าจะต้องไป Try out เป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่ง ราว 20-30 แห่ง

งานนี้พี่หน่อยบอกว่า จะได้ไปตระเวณทั่วจังหวัดมหาสารคามกัน

แต่ อย่างน้อยพี่หน่อยก็รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น เพราะจะได้ลงมือทำงานเสียที หลังจากที่หยุดนิ่งเรื่อง Thesis มานานหลายเดือน และใกล้ที่จะจบในอนาคตอันใกล้นี้

No comments: