Saturday, October 14, 2006

Happy birthday แด่ พี่เหมียว

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่เหมียว คุณโศภิตา จิตรวิกรานต์ด้วยนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

40 ขวบปี

ขอให้พี่เหมียว มีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: