Sunday, September 24, 2006

ความเคลื่อนไหว Thesis ของพี่เพ็ญ (จันทร์เพ็ญ เชื่อมกลาง) ณ โคราช

หลังจากคลอดบุตรชายคนที่ 2 เมื่อช่วงสงกรานต์ 2549 ที่ผ่านมา ข่าวคราวพี่เพ็ญค่อนข้างจะเงียบหายไปเลย ไม่แน่ใจว่า thesis จะยังดำเนินการต่อหรือไม่

เมื่อปลายเดือน ส.ค.49 พี่เพ็ญโทรมาหานายบอนแจ้งว่า เก็บมูล Thesis ได้ราว 3 / 4 ส่วนแล้ว ซี่งเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้วได้ส่วนหนึ่ง อยากให้นายบอนแวะมาช่วยสอนการลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลให้หน่อย

เมื่อ 22 ก.ย. 2549 นายบอนโทรไปถามอีกครั้ง พี่เพ็ญได้ให้นักวิชาการที่สำนักงานของท่านช่วยสอนการลงรหัสข้อมูลไว้แล้ว ขั้นตอนที่เหลือ เพียงแต่ try out และเขียนบทที่ 4-5 ให้เสร็จเท่านั้น ก็จะสอบปากเปล่าได้ทันที

No comments: