Monday, September 25, 2006

พบปะสังสรรค์ชาว ส.ม.1 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขปี 2549 ที่ กทม.

เมื่อ 4-6 ก.ย.2549 ที่ผ่านมา มีงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่ กทม. งานนี้ พี่นก ศิริจิต ณ มุกดาหาร ได้ส่งผลงานวิชาการ หรือ วิทยานิพนธ์ของท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในรูปของโปสเตอร์อีกด้วย

ในงานเดียวกันนี้ พี่แจง คุณสุกานดา เดินทางมาจากตราด มาร่วมในงานนี้ด้วย และชาว ส.ม.1 หลายท่านก็มาร่วมงานนี้เช่นกัน อาทิ หนูเล็ก นวลจันทร์ จากศรีสะเกษ, พี่ท็อป มาวิน, พี่หญิงใหญ่ กชกร ชูแก้ว, พี่สงัด พี่ทิพวรรณ ณ สกล

ได้รับฟังบรรยากาศต่างๆแล้ว ในปีหน้า 2550 คงจะมีชาว ส.ม.1 หลายท่าน นำผลงานวิชาการไปนำเสนอในรูปโปสเตอร์ในงานประชุมของกระทรวงแน่นอนครับ โปรดติดตามตอนต่อไป

No comments: