Sunday, July 09, 2006

Happy birthday พี่หน่อย จารุวรรณ อัครวิสุทธิ์เจริญ

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่หน่อย จารุวรรณ อัครวิสุทธิ์เจริญ แห่งมหาสารคาม นะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

39 ขวบปี

ขอให้พี่หน่อยมีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
Thesis ก็ขอให้ลุล่วง มีกำลังใจทำต่อไปให้เสร็จตามที่ตั้งใจไว้
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: