Thursday, July 06, 2006

Happy birthday พี่น้อย สุรินทร์

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่น้อย นารีรัตน์ ทวีฉลาด แห่งสุรินทร์นะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

37 ขวบปี

ขอให้พี่น้อยมีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: