Sunday, February 26, 2006

Happy birthday พี่แต๋ง

สุขสันต์วันเกิดแด่พี่แต๋ง ไชยรัตน์ เอกอุ่น แห่งโคราชด้วย นะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

39 ขวบปี

ขอให้พี่แต๋งมีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารภนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: