Monday, February 20, 2006

Happy birthday แด่ คุณอ้า สุรินทร์

สุขสันต์วันเกิดแด่คุณอ้า วาสนา ตันติรัตนานนท์ แห่งสุรินทร์ ด้วยนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ

32 ขวบปี

ขอให้คุณอ้า มีความสุขมากมายนะครับ สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
สุขวันวันเกิด Happy birthday นะครับ

No comments: