Friday, October 14, 2005

ขอแสดงความยินดีกับคุณจรูญและชาว สสอท่าตูม

แวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สสอ.ท่าตูมมาครับ

เข้าไปแล้วก็จะเห็นภาพของคุณจรูญ และชาว สสอ.ท่าตูมกับการคว้ารางวัล กิจกรรมเมืองไทยแข็งแรง ปี 2548

ขอแสดงความยินดีด้วยคนนะครับ

No comments: