Friday, October 14, 2005

พี่มาวิน สอบปากเปล่าเรียบร้อยแล้ว

เมื่อ 13 ต.ค. 2548 ที่ผ่านมา คุณมาวิน ทับแสง ได้สอบปากเปล่าที่ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. โดยมีคุณสงัด เชื้อลิ้นฟ้าพร้อมทีมงาน นายบอนและคุณทิพสุคนธ์ ปุตุรงค์ มาคอยให้กำลังใจในวันนั้นด้วย ดังภาพบรรยากาศ ครับปล. 4 ต.ค.2548 ที่ผ่านมา มี ชาว.ส.ม.1 มมส. สอบปากเปล่าไปแล้ว 2 ท่าน คือ คุณศิริจิต เทียนลัคนานนท์ และคุณจุฬาภรณ์ ชัยรัตน์ครับ

No comments: