Wednesday, March 14, 2007

ข่า่วคราวความเคลื่อนไหวจากพี่หน่อย พี่คำมูล พี่เพ็ญ

วันนี้ได้โทรสอบถามข่าวคราวจากพี่หน่อยอีกครั้ง
พี่หน่อยแจ้งว่า พี่คำมูลได้โทรศัพท์มาหา สอบถามขั้นตอนการ drop ซึ่งพี่หน่อยเข้าใจว่า พี่คำมูลสอบไปแล้ว

ความจริงยังไม่ได้สอบอะไรเลย ยังไม่ได้แก้ไข 5 บท แต่ได้นำไฟล์ 5 บท ส่งใ้ห้คุณจั่น กมลพร ช่วยแก้ไขตั้งแต่กลางปี 2549 แล้ว แต่พี่คำมูลก็หายเงียบไปเลย

ในส่วนของพี่เพ็ญนั้น ติดต่อไม่ได้เลยครับ โทรติดแต่ไม่มีคนรับ คาดว่า คงจะยุ่งในการดูแลคนในครอบครัว ซึ่งขณะนี้ ลูกชายคนที่ 2 ของพี่เพ็ญ อายุใกล้จะครบ 1 ขวบปีแล้วครับ... นายบอนคงต้องหาโอกาสไปเยี่ยมพี่เพ็ญที่โคราชในโกาสต่อไปส่วนพี่แต๊ะนั้น ยังไม่ไ่ด้สอบเช่นกันครับ

No comments: