Tuesday, January 23, 2007

หนูเล็ก รอลุ้นผลสอบปริญญาเอกมหิดล

24 ม.ค. จะเป็นวันประกาศผลการสอบข้อเขียนที่หนูเล็ก นวลจันทร์ ไปสมัครสอบหาประสบการณ์ ในสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก

ซึ่งหนูเล็กไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ต้องการหาประสบการณ์เท่านั้น

หากผ่านข้อเขียน หนูเล็กต้องมาสอบสัมภาษณ์ช่วง 29-30 ม.ค.นี้ ที่มหิดลศาลายา ซึ่งเป็นช่วงที่พี่นก และนายบอนจะนำโปสเตอร์มาติดนำเสนอร่วมประชุมวิชาการที่ ม.มหิดลนช่วงนั้น

หนูเล็กแสดงความสนใจอยากจะเข้าฟังการประชุมวิชาการมหิดลด้วย รวมทั้งสนใจที่จะลองสมัครสอบปริญญาเอก ของ ม.ขอนแก่นเพื่อหาประสบการณ์อีกด้วย

No comments: