Sunday, November 26, 2006

คำแนะนำจากพี่นก ศิริจิต ...”ประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงาน น่าจะเอาไปเปิดให้อาจารย์สมจิตรดูมั่งนะ”

พี่นกเล่าให้ฟังว่า เมื่อกลางเดือน พ.ย. 49 ได้เข้าไปพบ ผศ.ดร.สมจิตร อาจอินทร์ ที่ มข. เพื่อแจ้งเรื่องส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ มข. จึงนำไปสมัคร ไปขออนุมัติ และขอลายเซ็นจากอาจารย์

อาจารย์สอบถามว่า ทำไมพึ่งทำบทความล่ะ น่าจะทำตั้งนานแล้ว
พี่นกจึงเรียนอาจารย์ไปว่า ช่วงที่ผ่านๆมา ยุ่งๆกันอยู่ค่ะ

แต่พี่นกแอบตอบในใจว่า ความจริง จัดเตรียมบทความมานานแล้ว ส่งไปเผยแพร่หลายเวทีแล้ว

พี่นกเลยปิ๊งไอเดียว่า “น้องบอนน่าจะไปเปิดเวบนี้ให้อาจารย์ดูมั่งว่า ส่งผลงานไปเผยแพรที่ไหนมาบ้างแล้ว”

เออ...ใช่ นั่นดิครับ

รวบรวมผลงาน ตามถ่ายรูป upload ข้อมูล ข่าว รายละเอียด สะสมไว้ในเวบนี้แล้ว นำไปเปิดให้อาจารย์ดู ส่งเมล์ไปให้อาจารย์ หรือ print ไปให้ท่านดู ได้ทั้งนั้น

แจ้งอาจารย์สมจิตร หรืออาจารย์ท่านอื่นๆ แจ้งให้ทางคณะสาธารณสุข มมส. และบุคคลอื่นๆ ได้รับทราบได้ทั้งนั้น เพราะมีรายละเอียดและหลักฐาน ข้อมูล รูปภาพเก็บไว้แล้ว

คงต้องช่วยกันแจ้งข้อมูลให้ท่านอื่นๆรับทราบด้วย
เพราะข้อมูลหล่านี้ ก็เป็นประโยชน์กับหลายฝ่ายเช่นกัน

ทำให้หลายฝ่าย ชื่นชม ยินดี พึงพอใจได้ด้วย และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และ มมส.ได้เช่นกัน

No comments: