Thursday, November 30, 2006

หนูเล็กตัดสินใจเลือกสมัครปริญญาเอกสาขาใหม่หลังจากที่ได้สมัครสอบปริญญาเอกสาขา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล เมื่อดูรายละเอียดที่ต้องเตรียมสำหรับวันสอบ 16 ธ.ค. 49 ซึ่งต้องเตรียมโครงร่างวิจัยภาษาอังกฤษไปนำเสนอด้วย

ดูแล้ว เกินความสามารถของหนูเล็ก

หลังจากที่ได้ดูข้อมูลสาขาอื่น หนูเล็กจึงตัดสินใจใหม่ สมัครสอบสาขา

สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปริญญาเอก)

ข้อมูลจาก
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/admission/applicants.php


รหัสชั่วคราว255011400

ชื่อ-นามสกุลนวลจันทร์ สายวงศ์

หลักสูตรที่สมัคร 2504DG00
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หมายเลขผู้สมัคร ยังไม่มี

สถานะใบสมัคร รอเอกสารในช่วงนี้หนูเล็กกำลังรอคำสั่งย้ายไปอยู่ที่ สอ.อื่น แต่ก็มีข่าวว่า อาจจะได้ย้ายไปอยู่ สสอ. เพราะมีรุ่นพี่ย้ายไปรับตำแหน่ง C7 ซึ่งหนูเล็กมีโอกาสย้ายไปทำงานที่ สสอ.ได้

สำหรับเรื่องเรียนต่อของหนูเล็กนั้น ไม่ได้รับอนุญาติให้ลาเรียนต่ออีก

การไปสอบปริญญาเอกที่มหิดล จึงถือว่า ไปหาประสบการณ์เท่านั้น
ในช่วงสัปดาห์หน้า หนูเล็กวางแผนไว้ว่า จะลางาน 1 สัปดาห์ ไปเก็บตัวอ่านหนังสือที่ห้องสมุด ม.
อุบลราชธานี

ขอลองหาประสบการณ์ดูสักตั้ง....

No comments: